Sivas İmar Şehir Planlama > Hizmetlerimiz > Köy Yerleşme Planları ve Köy Gelişim Planları

Köy Yerleşme Planları

Köy Gelişim Planları

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak mevcut köy yerleşimlerinin; alan kullanımlarını, fonksiyonlarını, ulaşım bağlantılarını ve gelişme alanlarını gösteren imar planlarıdır.

Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama