Sivas İmar Şehir Planlama > Hizmetlerimiz > GML Dönüşüm İşlemleri

GML Dönüşüm İşlemleri

Ülkemizdeki tüm mekânsal planlama uygulamalarının, plan müelliflerince onama yetkisine sahip idarelere teklifinden, kesinleşinceye kadar süregelen tüm süreçleri takip etme, sorgulama, arşivleme ve ilgili planlar üzerinde çeşitli analizler yapabilme imkânı sunan e-Plan Otomasyon Sistemi uygulaması 19.12.2019 tarihi itibariyle hizmete sunulmuştur. E-plan otomasyon sistemine mevcut planların ve yeni imar planları ile plan değişikliklerinin GML formatında yüklenmesi zorunlu hale getirilmiştir.Kısaca GML; Coğrafi detayların uzaysal veya uzaysal olmayan özelliklerini içeren coğrafi bilgilerin depolanması ve aktarımı için XML tabanlı bir çeşit kodlamadır.

Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama