Sivas İmar Şehir Planlama > Hizmetlerimiz > Mekansal Stratejik Planlar

Mekansal Stratejik Planlar

Mekansal Strateji Planı; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plandır.”

Bu niteliği ile mekansal strateji planları; mekansal gelişmeyi yönlendiren, soyut, grafik anlatım diline ve şematik gösterim tekniğine sahip, mekansal gelişme stratejilerini içeren plandır.

Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama