Sivas İmar Şehir Planlama > Hizmetlerimiz > Toplu Konut Bölgesi Planı

Toplu Konut Bölgesi Planı

Alt Başlık

1984 yılında kabul edilen 2985 sayılı, konut ihtiyacının karşılanması için gerekli olan usul ve esasların düzenlenmesi ve devletin yapacağı desteklemeler ile ilgili kanun kapsamında, konut alanlarının ağırlıklı olarak düzenlendiği ve çeşitli yerleşim alan ihtiyaçlarını karşılayacak alan kullanımlarını da içeren imar planlarıdır.

Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama