Sivas İmar Şehir Planlama > Hizmetlerimiz > Turizm Amaçlı İmar Planı

Turizm Amaçlı İmar Planı

Alt Başlık

Üst ölçekli planlarda turizm kullanımına ayrılan alanlar ile sınırları nazım imar planına uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı`nca belirlenen turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu alanlar için düzenlenen uygulama imar planlarıdır.

Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama