Sivas İmar Şehir Planlama > Hizmetlerimiz > OSB – Küçük Sanayi Alanı Planları

OSB - Küçük Sanayi Alanı Planları

Bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılması, sanayi yatırımlarının özendirilmesi ve sanayi üretiminin artmasını sağlamak amacıyla birbiriyle uyumlu üretim yapan küçük ve büyük firmaların ortak altyapı hizmetlerinden yararlanmak üzere belirli bir alanda toplandığı ve ağırlıklı olarak yapı kooperatifleri vasıtasıyla uygulamaya konulan, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleri ile idare binası, çırak okulu, satış dükkanı gibi sosyal kurumlarla donatılmış işyeri topluluklarının oluşturulduğu planlardır.

Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama