Hakkımızda

Bizi Yakından Tanıyın

Sivas İmar
Şehir ve Bölge Planlama
Tic. ve San. Ltd. Şti.

Firmamız ilk olarak 2018 yılında genç girişimci kapsamında; dinamik kadrosu ile, mesleki etik kuralları çerçevesinde, mevzuat, hukuk, mülkiyet, adalet ve koruma kullanma dengesinin gözetildiği, yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlayan nitelikli serbest şehircilik hizmetleri vermek üzere Şehir Plancısı Gökhan YALMAN tarafından Sivas’ta kurulmuştur.

Sivas İmar Şehir Planlama Tic. ve San. Ltd. Şti.

Şehircilik Hizmetlerimiz

* Mekansal Strateji Planları,
* Çevre Düzeni Planları,
* Nazım İmar Planları,
* Uygulama İmar Planları,
* Özel Amaçlı Planlar,
* Her Tür Ölçekte Plan Hazırlanması ve Plan Değişiklikleri,
* Danışmanlık Hizmetleri.

Yetkinliklerimiz

İmar Planları100%
Çevre Düzeni Planları100%
Özel Amaçlı Planlar100%
Danışmanlık Hizmetleri100%

Misyonumuz

Dünyadaki gelişmeleri takip eden, tartışan, özgün fikirler geliştiren ve ülkemiz planlama pratiğine bunu sentezleyerek aktaran, doğal ve kültürel değerlere duyarlı, meslek etiğine ve hakkaniyet ilkelerine sahip, planlama ve tasarım arasındaki ilişkiyi kuran ve bu süreçlerde kullanılan teknolojiyi geliştirme becerisine sahip profesyonel kadromuzla; kimlikli, sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yeni kentler ile kent parçaları oluşturmak ve mevcut plan sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Gelecek nesillere; yaşanabilir çevre, kimlikli ve akıllı şehirler, planlı bir dünya oluşturmayı amaçlıyoruz.

Başarı Bir Tesadüf Değil, Bir Seçimdir.

0
Mutlu Müşteri
0
Aktif Proje
0
Bitmiş Proje
0%
Sektörel Artış