Sivas İmar Şehir Planlama > Hizmetlerimiz > Çevre Düzeni Planları

Çevre Düzeni Planları

Sivas İmar

Çevre Düzeni Planı; varsa mekansal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlere ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır.

Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama