Şehir Planlama Dinamik kadrosu ile, mesleki etik kurallar çerçevesinde, yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlayan nitelikli serbest şehircilik hizmetleri veriyoruz. Hakkımızda SİVAS İMAR TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Hizmetlerimiz Yönetmeliklere uygun yeni kentler ile kent parçaları oluşturuyor ve mevcut plan sorunlarını tahlil ederek kalıcı çözümler sunuyoruz. Hizmetler İletişim

Kaliteli
Hizmet

Sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun yeni kentler ile kent parçaları oluşturmak için kaliteli hizmet vermek prensibimizdir.

Alanında
Uzman Ekip

Dinamik ve alanında uzman ekibimiz ve  gelişen teknoloji ile eş zamanlı olarak meslek etiğine ve hakkaniyet ilkelerine uygun olarak kalıcı ve çözüm odaklı hizmetler veriyoruz.

Yenilikçi
Hizmet

Dünyadaki gelişmeleri takip eden, özgün fikirler geliştiren ve ülkemiz planlama pratiğine bunu sentezleyerek aktaran, doğal ve kültürel değerlere duyarlı olarak yenilikçi hizmetlerimiz sizinle.

HİZMETLERİMİZ

Profesyonel Çözümler

Mekansal Stratejik Planlar

Mekansal Strateji Planı; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek…DEVAMI

Çevre Düzeni Planları

Çevre Düzeni Planı; varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları…DEVAMI

Nazım İmar Planları

Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral…DEVAMI

Uygulama İmar Planı

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli…DEVAMI

Revizyon İmar Planları

Revizyon İmar Planı; imar uygulaması yapılacak olan yerde çıkarılan imar planının problem teşkil etmesi ya da planın…DEVAMI

İlave İmar Planları

Hazırlanmış imar planlar ihtiyacı karşılayamaz duruma geldiğinde mevcut imar planı ile uyumlu olarak hazırlanan ve…DEVAMI

GML Dönüşüm İşlemleri

Ülkemizdeki tüm mekânsal planlama uygulamalarının, plan müelliflerince onama yetkisine sahip idarelere teklifinden…DEVAMI

Enerji Üretim Alanları Planları (HES, RES, GES, BİYOENERJİ)

Enerji piyasası düzenleme kurumundan verilen lisans ve/veya ilgili kurumlardan alınan izinler sonrasında kurulmuş olan…DEVAMI

Köy Yerleşme Planları ve Köy Gelişim Planları

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak mevcut köy yerleşimlerinin; alan kullanımlarını…DEVAMI

Koruma Amaçlı İmar Planı (Kentsel & Doğal Sitler)

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını…DEVAMI

Turizm Amaçlı İmar Planı

Üst ölçekli planlarda turizm kullanımına ayrılan alanlar ile sınırları nazım imar planına uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı…DEVAMI

OSB - Küçük Sanayi Alanı Planları

Bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılması, sanayi yatırımlarının özendirilmesi ve sanayi üretiminin artmasını ve…DEVAMI

Toplu Konut Bölgesi Planı

1984 yılında kabul edilen 2985 sayılı, konut ihtiyacının karşılanması için gerekli olan usul ve esasların düzenlenmesi ve devletin…DEVAMI

Kamu Kurumları/Askeri Alan Planları

Kamusal hizmet veren ve askeri amaçlı kullanılan alanlar için hazırlanan imar planlarıdır ve….DEVAMI

Kentsel Tasarım Projeleri

Kentsel Tasarım Projesi; doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım…DEVAMI

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetlerimizde; projelerinizi analiz ediyor, fizibilite çalışması hazırlıyor ve sizlere profesyonel olarak sunuyoruz…DEVAMI

Her Tür Ölçekte Plan Hazırlanması ve Plan Değişiklikleri

Her Tür Ölçekte Plan Hazırlanması ve Plan Değişiklikleri

Kurucu

Gökhan YALMAN

Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama; ilk olarak 2018 yılında genç girişimci kapsamında; dinamik kadrosu ile, mesleki etik kuralları çerçevesinde, mevzuat, hukuk, mülkiyet, adalet ve koruma kullanma dengesinin gözetildiği, yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlayan nitelikli serbest şehircilik hizmetleri vermek üzere Şehir Plancısı Gökhan YALMAN tarafından Sivas’ta kurulmuştur.

İşletmemiz; yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren bir yapı ile merkezi Sivas olmakla birlikte tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir. Profesyonel kadromuzla; kimlikli, sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yeni kentler ile kent parçaları oluşturmak ve mevcut plan sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz.

Uzmanlıklarımız

Sivas İmar Bölge ve Şehir Planlama
Yetkinliklerimiz

 • Alanında Uzman Ekip
 • Sektörel Tecrübe
 • Profesyonel Hizmet
 • Ekonomik ve Kalıcı Çözümler

Başarı Öykülerimiz

Neler Yaptık?
0
Mutlu Müşteri
0
Aktif Proje
0
Bitmiş Proje
0%
Sektörel Artış

Gelecek nesillere; yaşanabilir çevre, kimlikli ve akıllı şehirler, planlı bir dünya oluşturmayı amaçlıyoruz.

Gökhan Yalmanİşletme Sahibi

Müşterilerimizden

 • Sitemizin imar planı için Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama’ya yaptırdığımız çalışmalar ve destekleri için tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz..

  Barış Demir
  Yönetici, Altan Sitesi
 • Sivas Gölova revizyon imar planı projemizde Gökhan Bey ile çalıştık. Özverili çalışmalarından ve profesyonel planlama projelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

  Mehmet Akarcan
  Genel Müdür, Demir Peyzaj

Sizi aramamızı ister misiniz?

Projelerinizi hayata geçirebilmeniz için bize yandaki iletişim formundan hızlıca ulaşabilirsiniz.

Her türlü bilgi ve talepleriniz için bizlere yazın.

En kısa sürede sizlere dönüş yapılacaktır. 

  Referanslar